eminem-stan

Stan, Eminem'in The Marshall Mathers LP albümünden Dido ile düet yaptığı parça. Şarkı, Birleşik Krallık ve Avustralya listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Son 20 yılın en iyi 19. şarkısı seçildi ve insanlardan büyük beğeni topladı.

çok mükemmel bir şarkı anlamı da çok hoş biraz küfürlü ama çok hoş..

işte anlamı:

                                          STAN:

[ My teas gone cold, Im wonderin why i got out of bed at all

Çayım soğudu, yataktan ne diye kalktığımı merak ediyorum

The morning rain clouds up window and i cant see at all

Sabah yağmuru penceremi bulandırıyor, ve hiçbir şey göremiyorum
And even if i could itd all be grey with your picture on my wall

Ve görebilseydim bile bu tamamen gri olurdu, duvarımdaki resminle birlikte

It reminds me that its not so bad, its not so bad...

Bu bana o kadar da kötü, o kadar da kötü olmadığını hatırlatıyor ]

Dear Slim, I wrote you but you still aint callin

Sevgili Slim, sana yazdım ama hala aramıyorsun

I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom

Aşağıda cep numaramı, çağrı cihazı ve ev numaramı bırkatım

I sent two letters back in autumn, you must not have gotem

Sonbaharda 2 mektup daha yolladım, ama onları almamış olmalısın

There probably was a problem at the post office or somethin

Muhtemelen postanede falan bir problem olmuştur

Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot em

Bazen adresleri hızlı ve baştan savma yazıyorum

But anyways, fuck it, whats been up man, hows your daughter?

Ama neyse, s.ktir et, ne var ne yok adamım? Kızın nasıl?

My girlfriends pregnant too, Im bout to be a father

Benim kızarkadaşım da hamile, baba olmak üzereyim

If I have a daughter, guess what Im-a call her? Ima name her Bonnie

Eğer bir kızım olursa, bil bakalım ona ne diyeceğim,adını Bonnie koyacağım

I read about your uncle Ronnie too, Im sorry

Ronnie amcanla ilgili yazıyı okudum, üzgünüm

I had a friend kill himself over some bitch who didnt want him

Onu istemeyen bi kaltak yüzünden kendini vuran bir arkadaşım vardı

I know you probably hear this everyday, but Im your biggest fan

Biliyorum, büyük ihtimalle bunu her gün duyuyorsun,ama ben en büyük hayranınım

I even got the underground shit that you did with Scam

Scamle yaptığın underground b.k bile var bende

I got a room full of your posters and your pictures, man

Posterlerin ve resimlerinle dolu bir odam var adamım

I like the shit you did with Ruckus too, that shit was phat

Ruckusla yaptığın o b.ku da sevdim, zengin bi parçaydı

Anyways, I hope you get this man

Herneyse, umarım bunu alırsın adamım

Hit me back, just to chat Truly yours, your biggest fan, this is Stan

Bana geri yaz, laklak etmiş oluruz, içtenlikle, en büyük hayranın, Stan

Nakarat X2

Dear Slim, you still aint called or wrote, I hope you have the chance

Sevgili Slim, hala ne aradın ne de yazdın, umarım fırsatın olur

I aint mad, I just think its fucked up you dont ans(Ben Türk alfabesini bilmeyecek kadar zavallı bir insanım) fans

Kızgın değilim, sadece bence hayranlarına cevap vermemen b.ktan bir şey

If you didnt want to talk to me outside the concert you didnt have to

Eğer konserden sonra benimle konuşmak istemediysen, zorunda değildin

But you could have signed an autograph for Matthew

Ama Matthew için bir imza verebilirdin

Thats my little brother, man. Hes only 6 years old

O benim küçük kardeşim adamım, daha 6 yaşında

We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no

Buz gibi soğukta seni 4 saat bekledik ama sen sadece hayır dedin

Thats pretty shitty man, youre like his fuckin idol

Bu çok b.ktan adamım, sen onun lanet idolü gibisin

He wants to be just like you man, he likes you more than I do

Aynı senin gibi olmak istiyor dostum, seni benim sevdiğimden daha çok seviyor

I aint that mad, though I just dont like bein lied to

O kadar kızgın değilim, ama sadece yalan söylenmekten hoşlanmıyorum

Remember when we met in Denver? You said if I write you You would write back

Denverda görüştüğümüzü hatırlıyor musun?Eğer yazarsam geri yazarım demiştin

See, Im just like you in a way

Bak, ben de bi bakıma senin gibiyim

I never knew my father neither, he used to always cheat on my mom and beat her

Ben de babamı hiç tanımadım, o annemi hep aldatır ve dövermiş

I can relate to what youre sayin in your songs

Şarkılarında söylediklerinle ilişkilendirebiliyorum

So when I have a shitty day, I drift away and put em on

B.ktan bir gün geçirdiğim zaman, sürüklenip kasedini koyuyorum

Cause I dont really got shit else, so that shit helps when Im depressed

Çünkü gerçekten başka bi b.kum yok, ve bu keyifsiz olduğumda yardım ediyor

I even got a tattoo with your name across the chest

Göğsümde isminin yazdığı bir dövmem bile var

Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds

Bazen kendimi bile kesiyorum, ne kadar kanadığını görmek için

Its like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me

Bu adrenalin gibi, acı benim için ani bir saldırı gibi

See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it

İşte, söylediğin her şey gerçek,sana saygı duyuyorum,çünkü bunları söylüyorsun

My girlfriends jealous cause I talk about you 24&7

Kızarkadaşım kıskanıyor çünkü 7 gün 24 saat senden bahsediyorum

But she dont know you like I know you, Slim, no one does

Ama o seni benim tanıdığım gibi tanımıyor, Slim, kimse tanımıyor

She dont know what it was like for people like us growing up

O bizim gibi insanlar olarak büyümenin nasıl olduğunu bilmiyor

Youve gotta call me man. Ill be the biggest fan youll ever lose

Beni aramalısın adamım, kaybedeceğin en büyük hayranın olurum

Sincerely yours, Stan. PS: We should be together too

İçten dileklerimle, Stan. Not: Birlikte olmalıyız

Nakarat

Dear Mr. "Im too good to call or write my fans"

Sevgili Bay "Hayranlarımı aramak ve yazmak için fazla iyiyim"

Thisll be the last package I ever send your ass

Bu k.çına göndereceğim son paket olacak

Its been six months and still no word, I dont deserve it

Altı ay oldu ve hala bir kelime yok, bunu haketmiyorum

I know you got my last two letters, I wrote the addresses on em perfect

Biliyorum önceki 2 mektubumu da aldın, adresleri muntazaman yazmıştım

So this is my cassette Im sending you, I hope you hear it

İşte bu benim kasedim, sana yolluyorum, umarım dinlersin

Im in the car right now. Im doing 90 on the freeway

Şu anda arabadayım, karayolunda 90 yapıyorum

Hey Slim i drank a 5th a vodca dare me to drive?

Hey Slim, 5 tane votka içtim, sürmeye cesaret edebilir miyim?

You know that song by phil collins "in the air in the night"

Phil Collinsin "in the air in the night" şarkısını biliyor musun

About that guy who couldve saved that other guy from drowning but didnt

Diğer adamı boğulmaktan kurtarabilecekken kurtarmayan adam hakkında

And Phil saw it all and at his show he found him

Ve Phil bunu görüp şovunda o adamı bulmuş

Thats kinda how this is you couldve rescued me from drowning

Bu da biraz onun gibi, beni boğulmaktan kurtarabilirdin

But its too late im on a thousand gallons now im drowsy

Ama artık çok geç, kafam bin galon şimdi, ve uyumak üzereyim

And all I wanted was a lousy letter or a call

Ve tek istediğim k.çı kırık bi mektup ya da telefondu

I hope you know i ripped all your pictures off the wall

Umarım tüm resimlerini duvardan söktüğümü biliyorsundur

I loved you Slim, we could have been together, think about it

Seni sevmiştim Slim, beraber olabilirdik, düşün bunu

You ruined it now, I hope you cant sleep and you dream about it

Şimdi bunu berbat ettin, umarım uyuyamaz ve bunu hayal edersin

And when you dream, I hope you cant sleep and you scream about it

Ve hayal ettiğinde, umarım uyuyamaz ve çığlık atarsın

I hope your conscious eats at you and you cant breathe without me

Umarım vicdanın seni yer ve bensiz nefes alamazsın

See Slim, {screaming} shut up bitch, Im trying to talk

Bak Slim, (çığlık) ke sesini o.ospu, konuşmaya çalışıyorum

Hey Slim, thats my girlfriend screaming in the trunk

Hey Slim, bagajda çığlık atan benim kız arkadaşım

But I didnt slit her throat, I just tied her up, see I aint like you

Ama onun boğazını kesmedim, sadece bağladım, gördün mü, senin gibi değilim

Cause if she suffocates, shell suffer more, then shell die too

Çünkü eğer havasız kalırsa, daha fazla acı çeker, ve sonra o da ölür

Well, gotta go, Im almost at the bridge now

Peki, gitmeliyim, köprüye nerdeyse vardım

Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?

Oh lanet, unuttum, bu şeyi nasıl gönderebilirim?

Nakarat X2

Dear Stan, I meant to write you sooner, but Ive just been busy

Sevgili Stan, daha önce yazmak istedim, ama meşguldüm

You said your girlfriends pregnant now, how far along is she?

Kızx arkadaşının hamile olduğun söyledin, şu anda kaç aylık?

Look, Im really flattered youd call your daughter that

Bak, kızına o ismi vereceğin için gerçekten memnun oldum

And heres an autograph for your brother: I wrote it on the Starter cap

Ve bu da kardeşin için bir imza, Starter kasketinin üzerine yazdım

Im sorry I didnt see you at the show, I must have missed you

Üzgünüm şovda seni görmedim, kaçırmış olmalıyım

Dont think I did that shit intentionally, just to diss you

Bunu seni aşağılamak için kasten yaptığımı düşünme

But whats this shit you said about you like to cut your wrists too?

Ama bileklerini kesmeyi sevdiğin saçmalığı da ne?

I say that shit just clownin dawg, cmon, how fucked up is you?

Bence bu soytarılık adamım, kendine gel, ne kadar b.ktan durumdasın?

You got some issues, Stan, I think you need some counselin

Bazı sorunların var Stan, bence senin biraz tavsiyeye ihtiyacın var

To help your ass from bouncin off the walls when you get down some

Moralin bozulduğunda k.çını duvarlardan sıçramaktan kurtarmak için

And whats this shit about us meant to be together?

Ve bizim birlikte olmamız gerektiği saçmalığı da ne?

That type of shitll make me not want us to meet each other

Bu tür saçmalıklar buluşmamızı istemememe neden oluyor

I really think you and your girlfriend need each other

Bence gerçekten senin ve kız arkadaşının birbirinize ihtiyacınız var

Or maybe you just need to treat her better

Veya belki sadece ona daha iyi davranmalısın

I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time

Umarım bu mektubu okuyabilirsin, umarım sana zamanında ulaşır

Before you hurt yourself, I think that youd be doin just fine

Kendine zarar vermeden önce, sanırım kendini iyi hissediyor olacaksın

If youd relax a little, Im glad that I inspire you

Eğer biraz sakinleşebilirsen, sana ilham verdiğim için memnunum

But Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan

Ama Stan neden bu kadar kızgınsın?Anlamaya çalış, seni bir hayran olarak istiyorum

I just dont want you to do some crazy shit

Sadece çılgınca bir şey yapmanı istemiyorum

I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick

Bir kaç hafta önce haberlerde bir b.k gördüm, beni hasta etti

Some dude was drunk and drove his car over a bridge

Bi ahbap sarhoşmuş ve arabasıyla köprüden açağı uçmuş

And had his girlfriend in the trunk and she was pregnant with his kid

Ve kız arkadaşı da bagajdaymış, karnında çocuğuyla birlikte

And in the car they found a tape but it didnt say who it was to

Ve arabada bi kaset bulmuşlar, ama kime olduğunu söylemedi

Come to think about it...his name was...it was you. Damn

Şimdi aklıma geldi... adı şeydi... o sendin, Lanet..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !